VVN Verkeersouder achter de schermen

Onveilige situatie rondom de basisschool

De Ludgerusschool ligt vlak bij verschillende drukke provinciale wegen, zoals de Soesterbergsestraat. Dit is een 50 km/uur-weg richting het centrum van Soest Zuid waar tijdens de spits veel autoverkeer rijdt. De weg is voor ouders en leerlingen, tijdens het naar school gaan, lastig over te steken. Er wordt hard gereden en automobilisten, overstekende fietsers en voetgangers kunnen elkaar slecht zien. Bovendien is het middeneiland tussen de rijbanen te klein en dus onveilig. En dan staat er ook nog een boom in de berm die het uitzicht belemmert.

Enquête

Wouter wilde zich inzetten voor de veiligheid rondom school en richtte met bezorgde ouders een werkgroep op. De werkgroep trok vervolgens aan de bel bij Veilig Verkeer Nederland. Wouter: ‘Samen met VVN besloten we een enquête naar alle ouders te sturen. Dit om betrokkenheid van ouders en leerlingen te vergroten, de problemen scherp te krijgen en samen in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen.’

Gemaakte afspraken

De themaweek werd een week vol leuke activiteiten voor de leerlingen, maar ook een week waarin belangrijke afspraken werden gemaakt. Wouter: ‘De gemeente heeft inmiddels laten weten dat de boom aan de Soesterbergsestraat gekapt gaat worden. En er is nog contact met de gemeente over verdere verbetering van de oversteekplaatsen op de Soesterbergsestraat. De themaweek was een mooi begin, maar gedragsverandering onder kinderen en ouders vraagt om een lange adem. Met een verkeerscoördinator vanuit school en af en toe een reminder voor kinderen en ouders denken we blijvend verschil te kunnen maken.’   

Gemaakte afspraken

De themaweek werd een week vol leuke activiteiten voor de leerlingen, maar ook een week waarin belangrijke afspraken werden gemaakt. Wouter: ‘De gemeente heeft inmiddels laten weten dat de boom aan de Soesterbergsestraat gekapt gaat worden. En er is nog contact met de gemeente over verdere verbetering van de oversteekplaatsen op de Soesterbergsestraat. De themaweek was een mooi begin, maar gedragsverandering onder kinderen en ouders vraagt om een lange adem. Met een verkeerscoördinator vanuit school en af en toe een reminder voor kinderen en ouders denken we blijvend verschil te kunnen maken.’   

Enquête

Wouter wilde zich inzetten voor de veiligheid rondom school en richtte met bezorgde ouders een werkgroep op. De werkgroep trok vervolgens aan de bel bij Veilig Verkeer Nederland. Wouter: ‘Samen met VVN besloten we een enquête naar alle ouders te sturen. Dit om betrokkenheid van ouders en leerlingen te vergroten, de problemen scherp te krijgen en samen in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen.’

Onveilige situatie rondom de basisschool

De Ludgerusschool ligt vlak bij verschillende drukke provinciale wegen, zoals de Soesterbergsestraat. Dit is een 50 km/uur-weg richting het centrum van Soest Zuid waar tijdens de spits veel autoverkeer rijdt. De weg is voor ouders en leerlingen, tijdens het naar school gaan, lastig over te steken. Er wordt hard gereden en automobilisten, overstekende fietsers en voetgangers kunnen elkaar slecht zien. Bovendien is het middeneiland tussen de rijbanen te klein en dus onveilig. En dan staat er ook nog een boom in de berm die het uitzicht belemmert.

VVN Verkeersouder achter de schermen