Snelheid omlaag door nieuwe snelheidsinterventies 

De meeste aanrijdingen binnen de bebouwde kom worden veroorzaakt door snelheidsovertredingen. En hoewel de snelheid binnen de bebouwde kom lager is dan op bijvoorbeeld de snelweg, zijn er ook meer verkeersbewegingen waardoor er veel ongelukken gebeuren. Ook bij het VVN Participatiepunt, waar buurtbewoners een melding kunnen maken van een onveilige verkeerssituatie, is te hard rijden het vaakst gemelde probleem. Het is dus van belang om te weten waarom mensen zich binnen de bebouwde kom zich niet aan de snelheid houden. 

Waarom rijden mensen te hard?

Het zijn vaak onbewuste drijfveren waarom mensen te hard rijden. Het VVN-innovatielab deed onderzoek naar deze redenen. Het idee achter het onderzoek: pas als we weten wat de motieven, weerstanden en belangen zijn van automobilisten, kunnen we daar gericht op inspelen. En dat is belangrijk want in veel gemeenten mag straks nog maar 30 km/uur gereden worden. 

Het VVN-innovatielab onderscheidt vier belangrijke redenen waarom automobilisten te hard rijden binnen de bebouwde kom:


1. Ze hebben niet door dat ze te hard rijden

2. Ze weten niet dat ook 5 à 10 km/uur te hard rijden gevaarlijk is

3. Ze vinden de maximaal toegestane snelheid onzinnig

4. Ze proberen bewust tijd te winnen

Nieuwe snelheidsinterventies

Aan de vier redenen van te hard rijden binnen de bebouwde kom zijn psychologische gedragsfactoren gekoppeld die het snelheidsgedrag verklaren. Vervolgens is aan elk van deze gedragsfactoren een gedragstechniek gekoppeld die bewezen effect heeft om het gedrag positief te beïnvloeden. VVN Remwegdemonstratie is een van de bestaande interventies. Een belangrijke interventie want door rustiger te rijden is de totale remweg korter en sta je sneller stil als dat nodig is. In Breda hebben we inmiddels de eerste test gedaan met uitgewerkte interventies. Hoe ze er precies uit gaan zien – een bord, een dynamisch scherm, een projectie – verklappen we nog even niet. Dat delen we graag in de volgende editie.

Nieuwe snelheidsinterventies

Aan de vier redenen van te hard rijden binnen de bebouwde kom zijn psychologische gedragsfactoren gekoppeld die het snelheidsgedrag verklaren. Vervolgens is aan elk van deze gedragsfactoren een gedragstechniek gekoppeld die bewezen effect heeft om het gedrag positief te beïnvloeden. VVN Remwegdemonstratie is een van de bestaande interventies. Een belangrijke interventie want door rustiger te rijden is de totale remweg korter en sta je sneller stil als dat nodig is. In Breda hebben we inmiddels de eerste test gedaan met uitgewerkte interventies. Hoe ze er precies uit gaan zien – een bord, een dynamisch scherm, een projectie – verklappen we nog even niet. Dat delen we graag in de volgende editie.

Waarom rijden mensen te hard?

Het zijn vaak onbewuste drijfveren waarom mensen te hard rijden. Het VVN-innovatielab deed onderzoek naar deze redenen. Het idee achter het onderzoek: pas als we weten wat de motieven, weerstanden en belangen zijn van automobilisten, kunnen we daar gericht op inspelen. En dat is belangrijk want in veel gemeenten mag straks nog maar 30 km/uur gereden worden. 

Het VVN-innovatielab onderscheidt vier belangrijke redenen waarom automobilisten te hard rijden binnen de bebouwde kom:


1. Ze hebben niet door dat ze te hard rijden

2. Ze weten niet dat ook 5 à 10 km/uur te hard rijden gevaarlijk is

3. Ze vinden de maximaal toegestane snelheid onzinnig

4. Ze proberen bewust tijd te winnen

De meeste aanrijdingen binnen de bebouwde kom worden veroorzaakt door snelheidsovertredingen. En hoewel de snelheid binnen de bebouwde kom lager is dan op bijvoorbeeld de snelweg, zijn er ook meer verkeersbewegingen waardoor er veel ongelukken gebeuren. Ook bij het VVN Participatiepunt, waar buurtbewoners een melding kunnen maken van een onveilige verkeerssituatie, is te hard rijden het vaakst gemelde probleem. Het is dus van belang om te weten waarom mensen zich binnen de bebouwde kom zich niet aan de snelheid houden. 

Snelheid omlaag door nieuwe snelheidsinter-venties